αξεσουάρ

Τα ιδανικά αξεσουάρ για το δικό σας σύστημα ηλιακών συλλεκτών

Η ποιότητα κάθε συνδέσμου σε όλο το σύστημα είναι σημαντική για την εξασφάλιση μιας αξιόπιστης και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικού σας συστήματος  ηλιακών συλλεκτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ, τα βύσματα και η καλωδίωση. Ουσιαστικά τα μέρη αυτά αποτελούν σημαντικούς συνδέσμους μεταξύ του συλλέκτη και του μετατροπέα και θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, για 25 έτη τουλάχιστον. Η VDH Solar μπορεί επίσης να σας προμηθεύσει με αξεσουάρ της υψηλότερης ποιότητας τα οποία παρουσιάζουντην καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας.

Πιστοποιημένα αξεσουάρ για κάθε εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας

Φυσικά όλα τα αξεσουάρ είναι επίσης πιστοποιημένα. Το συρματόσχοινο απλοποιεί τον υπολογισμό των παρελκομένων και των εξαρτημάτων. Εκτός των απαραίτητων εξαρτημάτων του φωτοβολταϊκού συστήματος, διατίθεται και μια ποικιλία εξαρτημάτων για τα συστήματα ηλιακών συλλεκτών, όπως, για παράδειγμα, σε σχέση με την παρακολούθηση του ρεύματος που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες.

Η VDH Solar προσφέρει ποικίλα προϊόντα για την απόδοση και λύσεις για την παρακολούθηση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας. Η σειρά μας περιλαμβάνει ποικίλες bluetooth συσκευές καταγραφής δεδομένων και ελκυστικές οθόνες. Τα παραπάνω σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε με ευκολία την απόδοση ηλιακής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Οθόνες ηλιακού ρεύματος

Η οθόνη ηλιακού ρεύματος σας δείχνει, μεταξύ άλλων, πόσα Watt προμηθεύουν οι ηλιακοί συλλέκτες, πόσα χρήματα εξοικονομείτε στον λογαριασμό του ρεύματος και πόσο λιγότερο CO2 εκπέμπεται. Η VDH Solar παρέχει επίσης τα πάντα από μικρές οθόνες για τα ηλιακά κιτ στα σπίτια μέχρι επαγγελματικό Λογισμικό Διαχείρισης Φωτοβολταϊκών.

meerinfo