έργα

VDH Solar, για ολοκληρωμένα έργα επίσης 

Η VDH Solar μπορεί να ενεργήσει ως συνολικός προμηθευτής όλων των υπηρεσιών που συνδέονται με τα ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας. Είτε το έργο σας περιλαμβάνει την χρήση ευρείας κλίμακας ηλιακών συλλεκτών σε κτήρια, ή την ανάπτυξη και κατασκευή ηλιακών πάρκων, η VDH Solar μπορεί να αποτελέσει έναν πεπειραμένο κατασκευαστικό συνεργάτη.

Χρόνια πείραςστα έργα ηλιακής ενέργειας 

Η VDH Solar έχει ήδη αποκτήσει χρόνια πείρας μέσα από την κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων, από την κατάρτιση των σχεδίων μέχρι τη θέση σε λειτουργική υπηρεσία της εγκατάστασης κατόπιν συναρμολόγησής της. Αποτελεί επίσης τον ιδανικό σας συνεργάτη για την επιθεώρηση του έργου μόνο, ή για την παροχή σε εσάς και τους εργαζομένους σαςενδελεχούς εξειδικευμένης γνώσης, ή απλά για την εκτέλεση της εργασίας συναρμολόγησης.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η VDH Solar στην Ολλανδία και το εξωτερικό; 

  • Μηχανική της εγκατάστασης ηλιακού συλλέκτη.
  • Παροχή συμβουλών για τον ορισμό του μεγέθους της βέλτιστης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.
  • Προμήθεια του πλήρους συστήματος ηλιακών συλλεκτών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων.
  • Συναρμολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοβολταϊκών από αξιόπιστους επαγγελματίες.
  • Επίβλεψη του έργου ηλιακής ενέργειας.
  • Καθοδήγηση του προσωπικού κατά τη συναρμολόγηση της εγκατάστασης του ηλιακού συλλέκτη.
  • Διοργάνωση εργαστηριών για το τεχνικό προσωπικό σας.

Εάνενδιαφέρεστε... διαβάστε περισσότερα στην ενότητα «Αναφορές».

 

meerinfo